10 סיבות טובות לשילוב

זכויות האזרח

1.  לכל ילד יש הזכות ללמוד ביחד עם ילדים אחרים.

2.  ילדים לא צריכים להיות מופלים לרעה או מופרדים בגלל הנכות שלהם או לקות הלמידה שלהם.

3.  בוגרים שהיו בבתי ספר מיוחדים דורשים סוף להפרדה.

4.  אין שום סיבה לגיטימית להפריד ילדים כאשר הם מקבלים חינוך; ילדים שייכים ביחד עם היתרונות ה- benefits לכולם. הם לא זקוקים להגנה של האחד מהשני.

 

חינוך טוב יותר

5.  המחקרים מראים שהילדים מצליחים יותר הן מבחינה אקדמית והן מבחינה חברתית במסגרות משלבות.

6.  אין דרך הוראה או טיפול בבית ספר מיוחד שאינו יכול להתקיים בבית ספר רגיל.

7.  כאשר ניתנת תמיכה ומחויבות חינוך משלב הוא יותר יעיל (מבחינת השימוש במשאבים חינוכיים).

 

חוש חברתי טוב

8.  הפרדה מחנכת ילדים להיות בורים ולפחד מהזולת ומטפחת דעות קדומות.

9.  כל הילדים זקוקים לחינוך שיעזור להם לפתח יחסים ויכין אותם לחיים בחברה הרגילה.

10. רק בשילוב יש הסיכוי להפחתת פחדים ולבנייה של חברויות, כבוד והבנה.